Ви ја представуваме важната медицинска книга со наслов "Medicus Natura", бидејќи сите знаеме дека здравјето е најважно и дека доброто здравје е основа на се останато.Оваа книга на стручен, а и на популарен начин за да биде на секого разбирлива, што и била намерата на авторот на книгата, ги открива најновите научни сознанија, и се позиционира во најновите полиња на медицината и фармацијата. До сега беа познати витамините, минералите, олигоелементите, но денес се пронајдени повеќе од сто состојки исто така важни како и витамините, а се нарекуваат биофлавоноиди, салвестроли, катехини, олигомерни проантоцијаниди, силимарини, со едно име суплементи. Оваа книга е потполно нов продор во нова област на медицината и фармацијата, во најновите научни достигнувања кои говорат дека се тоа најголеми откритија во медицината за последните дваесет и пет години, бидејќи се откриени соединенија со исклучително големо дејство на здравјето, а во смисла на превенција, лечење и продолжување на животниот век.

Книгата "Medicus Natura" на авторот Др. Весна Маринковиќ Мичиќ со сигурност ги отвара вратите и го проширува видикот кон нова област во медицината и прави пресврт на нашиот поглед на овие природни соединенија. Книгата на потполно нов начин, со разбирлив јазик за широката јавност дава изобилие на конкретни совети, така да претставува разбирлив информативен водич низ суплементите.

Книгата "Medicus Natura" дава безбедни упатства за превенција и лечење на најчестите заболувања, како и зачувување на здравјето и виталноста продолжувајќи го животниот век со исклучително добра физичка и психичка форма што е желба на секој човек.

ПОРАЧАЈТЕ ВЕДНАШ ОН ЛАЈН